Lokalpolitik

Så skal der tænkes fremad

Kommunen inviterer til offentlig debat om udviklingen af Hals nordby

HALS:Mens året i disse dage er ved at gå på hæld, har Hals Kommune inviteret til offentlig debat om den planlagte udvikling af Hals by. Det er sker via en offentlig hørings- og debatfase, hvor alle interesserede indtil 31. januar kan fremkomme med ideer og kommentarer til det udspil, der fra kommunal side er kommet som optakt til debatten. Det er et udspil, der er baseret på dén kendsgerning, at byudviklingsmulighederne vest for Hals nu er udtømte efter etableringen af den nye udstykning dér, Jacob Severins Vej. Derfor er det nu en udvikling mod nord, der tænkes i fra kommunal side, og her har en særligt nedsat arbejdsgruppe sendt to idéudkast i spil. Det er udspil, der begge opererer med etableringen af blandt andet nye boligområder med blandede boligtyper og et nyt erhvervsområde, og i det ene af de to forslag er der også indarbejdet en idé om at skabe en helt ny afgrænsning af byen mod nord. Det skal ifølge forslaget ske ved, at der etableres en ny omfartsvej, der forbinder Aalborgvej og Strandvejen nord for de planlagte nye boligområder m.m. i Hals nordby. Et vigtigt skridt på vejen i den offentlige debat om den nye udgave af Hals Nord bliver i øvrigt et borgermøde, der tirsdag 11. januar holdes på Hals Skole.