Så stopper legen

LUKNING: Inger, Karsten og Bjarne. I er folkevalgte til at varetage borgernes interesser. Det irriterer os, at I ikke alle svarer på vores spørgsmål. Fakta: V ønsker at lukke en, som Henriette siger, velfungerende børnehave til andet formål. Man vælger altså at sige: vi lukker, da vi skal bruge lokalerne til fritidsklub - ikke på basis af en faglig anbefaling. Til Henriette, hvor har du den faglige viden fra, at det skulle være noget skidt at blande aldersgrupper? Den vil jeg gerne se. Fritidsklubben kan være på børne- og ungdomsgården sammen med de nuværende brugere og endda flere børnehavebørn end nu. Ungdomsgården er bygget til dette formål og har indtil 1990 været brugt til dette. V ønsker at lukke ungdomsgården af økonomiske årsager. Hvorfor lavede man så tidligere en aftale om en anden børnehave? Var det uden en økonomisk beregning? V ved, at der ligger en anden økonomisk beregning på ungdomsgården. Jeg kender en bankmand på kommunen. Jeg har brugt den bank, han tidligere var ansat i. Der var jeg godt tilfreds, da jeg regnede med, at jeg fik den bedste rådgivning. Lad os spørge ham, hvilken beregning, han vælger. Jeg kunne ikke forestille mig, at han ville vælge ud fra personlige interesser. Tænk hvis de folkevalgte kunne vælge den rette løsning, selvom dette ville gå imod deres egne ønsker. Så ville vi kunne sige: Respekt! Til de andre børnehaver: Vi er ikke ude efter jer, eller gøre afstanden værre for jeres børn. Men I har ikke plads til os. Vi har plads til jer, jeres børn og pædagoger. Så Karsten, så er vi vist oppe på dit niveau, så før du henkaster os til fordel for andre, så kravl lige ned ad stigen for at se det fra vores børns side.