Så ta'er vi cyklerne frem...

MOTION: I NORDJYSKE Stiftstidende fredag 10. september kunne jeg læse, at nu var startskuddet gået til et nyt motionsprojekt for børn og unge i Aalborg. Et projekt som er støttet af Kulturministeriet og som omfatter forskellige motionsinitiativer i tilknytning til fire udpegede skoler i kommunen. Børnene skal gøre bevægelse og idræt til en naturlig del af deres hverdag. Det er et utroligt godt initiativ Skole- og Kulturforvaltningen har taget. I projektet er der sikkert mange gode ideer til, hvordan børn kan blive mere bevægelsesaktive. For mig er det vigtigt, at sætte lys på den daglige motion bla. gennem at lære børnene, at transport til og fra skole ikke skal foregå i bil – det er hverken godt for børnene eller for miljøet. En god del af den daglige motion kan vi alle få ved at cykle/gå til skole/arbejde eller til de fritidsinteresser, vi hver især dyrker børn som voksne. For eleverne i Ferslev skole, som er en del af projektet, er det dog ikke et realistisk alternativ at cykle til skole i stedet for at blive kørt af forældrene - i hvert fald ikke nu. Det er alt for farligt at cykle på skolevejen mellem Dall Villaby og Ferslev. Lige som den del af Dall/Ferslev Idrætsforenings aktiviteter, som foregår i Dall ikke kan nås via en god "opvarmningstur" på cyklen inden træningsstart. Det er paradoksalt at forældrene skal køre børnene til træning i idrætsforeningen, for at børnene kan få motion. Et mere langsigtet mål med motionsprojektet "Børn og Bevægelse" er, at give børn og voksne rammerne for at gøre motion til en del af dagligdagen, det kan bla. opnås ved at etablere trafiksikre skoleveje, hvor forældrene trygt kan sende børnene af sted på cykel til skole eller fritidsinteresser i lokalområdet. En naturlig opfølgning på den del af projektet, som vedrører Ferslev, er derfor at etablere en cykelsti mellem Dall Villaby og Ferslev. (forkortet af red.)