Trafikulykker

Så tager vi cyklerne frem

Hjørring skal med en omfattende cykelstiplan udvikle sig til en cykelkommune.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der er ikke mindst behov for at gøre skolevejene sikrere for cyklisterne.

Sikrere skoleveje, bedre su ndhed hos borgerne og færre biler på vejerne. Hjørring Kommune forsøger sig nu med en ambitiøs cykelstiplan, der over de kommende år skal gøre det meget mere sikkert og attraktivt for store og små at tage cyklen og lade bilen stå. - Det kunne være fantastisk, hvis kommunen kunne blive en rigtig cykelkommune, siger formand for udvalget for teknik og veje, Ole Ørnbøl (S), der selv er en ivrig cyklist. Planen beskriver i alt 55 cykelstiprojekter, hvoraf 15 er højt prioriteret. De er fundet ud fra et vægtet pointsystem, hvor der er taget hensyn til antal uheld, tryghed, brugen af strækningen osv. I dag er der mange steder i kommunen, hvor der er huller i cykelstinettet. Formålet er at få lukket de huller, så vi får et sammenhængende net af cykelstier. De 15 højest prioriterede projekter har en anlægssum på i alt 44 mio. kroner. - Der kommer selvfølgelig til at gå nogle år. Vi satser på, at der årligt kan afsættes tre-fem millioner kroner på budgettet, siger Ole Ørnbøl. Samtidig bliver der formentlig økonomisk hjælp at hente fra regeringen, som vil afsætte i alt 500 millioner kroner til at cykelstier overalt i landet. - Det er jo også en stor gulerod for os, at der er udsigt til statslig medfinansiering, siger Ole Ørnbøl, der endnu ikke kender principperne for fordeling af de statslige midler. De højest prioriterede strækninger i cykelstiplanen er f.eks. Vendelbogade mellem Nørrebro og Kraghsvej i Hjørring, Ringvejen, Søndergade i Hirtshals og Vrejlev Klostervej mellem Tårs og Motorvejen. Skolevejene har en høj prioritet, og det skal kombineres med en kampagner overfor forældrene, så flere bliver trygge ved at lade deres børn cykle til skole. Høring Foreløbig bliver cykelstiplanen nu sendt i høring hos borgerforeninger, landsbyråd, skolebestyrelser osv. - Der kan jo stadig ske ændringer, hvis der kommer andre forslag, siger Ole Ørnbøl Han ved godt, at nogle måske tænker, at nu kommer der endnu en storstilet plan, som har meget lange udsigter. - Men det er i hvert fald en star, fremfor at der slet ikke sker noget, siger udvalgsformanden.