Lokalpolitik

Så tager vi lige det sidste...

Kulturudvalg klar til at få igangsat tredje etape på Hals Skole

HALS:Mens støvet stadig kun lige er ved at lægge sig efter den anden af de tre renoveringsetaper på Hals Skole, er kulturudvalget nu klar til at tage fat på den tredje og sidste etape af skolerenoveringen i Hals. Udvalget har således over for byrådet indstillet, at der frigives et beløb på 400.000 kr. til at få den sidste renoveringsetape projekteret, og dette ventes byrådet at sige ja til, når der i morgen holdes et ekstraordinært byrådsmøde. Formanden for kulturudvalget, Sørn Nordhald (S), bemærker i den forbindelse, at de i udvalget helst ser, at der sker en projektering for hele den tredje renoverings-etape, i stedet for at der bliver tale om en projektering for hver af de to dele, som den sidste renoveringsetape er tænkt opdelt i. - Ved at have en fælles projektering for første og anden del af renoveringen, slipper vi for at have to licitationer. De koster omkring 200.000 kr. hver gang, så derfor kan vi lige så godt nøjes med én, forklarer Sørn Nordhald. Hvis også byrådet som ventet siger ja til at frigive de 400.000 projekteringskroner, vil de blive taget fra den pulje på ni mio. kr., som byrådet i forbindelse med den kommunale budgetlægning for 2005 har afsat til renoveringsarbejdet på Hals Skole. Der er ialt afsat 14 mio. kr. til skolerenoveringen i Hals - heraf er de sidste fem mio. kr. at finde på '06-budgettet.