Skolevæsen

Sådan begyndte det

Formanden har udarbejdet et jubilæumsskrift

AALBORG:Han har haft travlt, formanden for Børnenes Kontor i Aalborg, Jørn Toldbod. Han har redigeret et jubilæumsskrift, der fortæller om foreningens første 100 år. Et skrift der er trykt i 2200 eksemplarer og bl.a. sendt til kommunens folkeskoler. I forordet fortæller Jørn Toldbod hvad, der knytter ham til foreningen. Han skriver: " Jeg har personligt kendt til Børnenes Kontor lige siden mine forældre var af sted som koloniledere i årene 1955-1966. Jeg har som barn oplevet, hvad det vil sige at være på feriehjem. Vi, ledernes børn, deltog i ferieopholdet på lige fod med de øvrige børn. Det var nogle utrolig dejlige ferier fulde af oplevelser og givende et væld af gode minder". Af jubilæumsskriftet fremgår, at Børnenes Kontor blev oprettet 24. maj 1903 af tobaksfabrikant N. P. Pedersen, bogtrykker Leander Nielsen samt lærerne H. Flyger og Jens Nielsen. Man ville lave en institution med det formål at hjælpe dårligt stillede børn i Aalborg til et ferieophold i skolernes sommerferie. Navnet blev valgt fordi en lignende institution i København var blevet oprettet nogle får år tidligere. Det første år lykkedes det at låne forsamlingshuset i Årestrup, og man tog afsted med 24 drenge i fire uger. Efter opholdet, hvor kosten især bestod af kød, brød, smør, mælk og kartofler blev børnene vejet. Flere af børnene havde taget 3 kg på i vægt plus at deres sundhedstilstand var blevet forbedret. De følgende år var der kolonier i Haverslev, Hurup og Høstemark ved Mou, indtil den første koloni, Lille Strandhave i Sæby, blev erhvervet i 1914. Bygningen, man købte, havde tidligere været vinterkvarter for cirkusfamilien Mundeling. I årene efter første verdenskrig blev det sværere at skaffe ferieophold på landet. Børnenes Kontor søgte derfor byrådet om et lån til køb af endnu en koloni. Det blev bevilget, og man købte et nedlagt landbrug i Blokhus, Lien. Gården var en ruin, da den blev overtaget, men der fulgte 60 tønder land med. Gårdmanden, man købte af, hed i folkemunde Lars Lien, heraf navnet på kolonien. Under 2. verdenskrig lagde tyskerne beslag på Lille Strandhave i Sæby, så man måtte ud og leje sig ind i andre sommerlejre og på feriehjem. Og efter krigen var Lille Strandhave stadig optaget - denne gang var det af flygtninge. Istedet stillede Dronning Alexandrine i 1945 det gamle kongepars sommerrecidens "Klitgården" på Skagen til rådighed for en sommer. I 1950 konstituerede Børnenes Kontorer i København, Odense, Århus og Aalborg sig i en landsforening. Senere kom Randers, Horsens, Esbjerg og Roskilde til. I 1952 købte Børnenes Kontor sin tredje koloni. Man fik tilbudt et nedlagt sommerhotel i Tversted, Tannisbugt. Børnetallet i kommunen steg kraftigt, og man fik rig lejlighed til at benytte de tre kolonier. Pigerne kom til Tversted, drengene til Blokhus og skiftevis piger og dreng i Sæby. Skikken med at opdele i drenge og piger blev droppet for en halv snes år siden, og holdee er i dag blandede. Man nøjes med at dele op i "de små" - børnehaveklasse til og med 2. klasse, og de store fra 3. til 8. klasse. I midten af halvtredserne kom ca. 660 børn afsted på koloni om året. Midt i 70'erne blev et større moderniseringsprogram indledt. Og her blev de 60 tønder land, der fulgte med gården i Blokhus, vekslet til kontanter. Staten købte for to mio. kroner og fredede prompte området, så Lien stadig ligger langt fra sine naboer. I år er jubilæet blevet fejret med to koncerter i marts med Sigurd Barrett i Symfonien, der bliver laver en udstilling på Lokalhistorisk Arkiv, der er trykt en plakat af kunstneren Helle Bro og der var reception 23. maj på det gamle rådhus. Udover den historiske gennemgang er jubilæumsskriftet fyldt pænt op med gamle artikeludklip, originale dokumenter samt minder fra nye og gamle feriebørn og andre med tilknytning til Børnenes Kontor.