Skolelukninger

Sådan blev der sagt om skolestrukturen

Den valgte skolestruktur er i høj grad præget af partiet Venstre, der imidlertid også internt har måttet slibe nogle kantede holdninger af i løbet af sommeren.

Den valgte skolestruktur er i høj grad præget af partiet Venstre, der imidlertid også internt har måttet slibe nogle kantede holdninger af i løbet af sommeren.

To timers debat om skoler gav skarpe bemærkninger af sig - her er et udpluk SKOLER: Preben Dahlgaard (R), formand for børne-, familie og kulturudvalget: Hvis vi skal sammenfatte processen, så handler det om, at store beslutninger er for følsomme. Mange har været involveret og der har været masser af debat. Men der sker så det i maj, at det grimme ord besparelser kommer ind, og det giver flimmer. Mogens Kruse (SF): Debatten om skolestruktur er fejet ind under et kludetæppe, og der er blevet trængsel under kludetæppet. Borgmester Erik Hove Olesen (S) om byrådsmedlemmernes talelyst et stykke inde i debatten: Lige nu er der skrevet 10 på talerlisten. Har de alle ligeså lange indlæg som Mogens Kruse, kan vi ikke holde vores løfte til skolen om, at salen er ryddet til i morgen tidlig (mødet blev holdt i minihallen ved Tingstrup Skole). Arne Kaspersen (V) om nogens syn på lærekræfterne: Det er en devaluering af lærerne på de syv-klassede skoler, når nogen siger, at 7. klasse kan undervises bedre på en overbygningsskole. Poul Erik Skov Sørensen (S) om sit og Bjarne Holms (V) ændringsforslag: Jeg går selvfølgelig ind for det forslag, jeg har stillet sammen med Bjarne...! - og om beslutningen om Ræhr Skole: Det er endt i en slags politisk kokassekasino - der er ikke ret mange frie felter, og resten står der Ræhr på. Henning Holm (S) om skoledebatten i det hele taget: Fra en start var den politiske holdning, at der skulle ske noget. Nu sker der intet. Skolestrukturen er endt i hat og briller. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt overfor vores børn. Poul Hvass Hansen (K) om de økonomiske aspekter: Vi gjorde en fejl, da vi ikke tog økonomien med fra en start. Blandt andet derfor blev debatten ustruktureret, så den næste debat om struktur må også indeholde økonomiske mål. Nora Hornstrup (V) om følelser: Det er svært at drøfte skolestruktur, fordi der også er følelser i det lokalsamfund, som måske mister sin skole. Ejner Frøkjær (S) til Preben Dahlgaard: Jeg må rose formanden for børne-, familie- og kulturudvalget for hans holdninger, men beklager, at det ikke er lykkedes for ham at komme igennem med dem i hans eget udvalg. Preben Dahlgaard (R) har besøgt alle lukningstruede skoler: De input, jeg har fået er langt mere nuancerede end det fremgår af avisskriverierne. Det her bliver en om¿er - og det bliver efter næste valg. Morten Bo Bertelsen (S) om ¿bad timing¿: Vi blev taget med bukserne nede, da nogen spurgte byrådet: Hvad vi i selv - for vi havde jo ingen visioner. Peter Skriver (S): Vi kommer til at drøfte skolestruktur igen - også hurtigere, end vi drømmer om. Ketty Sørensen (S) om beslutningsgrundlaget: Vi er da nogle mærkelige politikere, hvis vi stemmer for noget, vi selv synes er noget makværk.