Journalistik

Sådan bliver du spindoktor

Journalistvejen: Da VK-regeringen trådte til i 2001, ansatte de nærmest hele Jyllands-Postens Christiansborg-redaktion i forskellige spindoktorjob. Journalistikken er da også en naturlig vej ind i spinfaget, fordi journalister ved, hvordan medierne arbejder, og har et netværk blandt journalister. Henrik Qvortrup blev i sin tid ansat fra Berlingske Tidende, og da Mogens Lykketoft som S-partileder skulle have en spindoktor, ansatte han Berlingske Tidendes politiske redaktør, Erik Bjørn Møller. Universitetsvejen: Kommunikation er blevet et stort og populært fag på universiteterne, som uddanner kandidater med tung teoretisk viden. Kombineret med studenterjob hos en politiker, kampagnearbejder eller andet praktisk politisk er det en oplagt vej til spindoktorfaget, og der bliver stadig flere med universitetsbaggrund på Slotsholmen. Statsministerens tidligere spindoktor, Søs Marie Serup, er uddannet fra universitetet, og i Venstres pressetjeneste er der stort set ikke en journalist tilbage. Partivejen: Som særlig rådgiver er det en kvalitet at dele sin politikers holdninger og kunne tænke videre i samme baner. Derfor sidder der også spindoktorer, som har arbejdet sig op gennem partiet på den ene eller anden måde. De udmærker sig typisk ved, at de har et godt netværk i partiet, så deres minister derigennem kan holde sig orienteret om, hvad der sker i folketingsgruppen. Troels Lund Poulsen ansatte sin tidligere studentermedhjælper som særlig rådgiver, da han blev miljøminister, hvor hun primært skulle være Troels Lunds politiske hukommelse og sparringspartner.