EMNER

Sådan bliver man bankdirektør

Poul Erik Nielsen, Hals Sparekasse, 61 år. Hans far var arbejdsmand i Bælum, hvor familien boede. Ugelønnen kunne - som i det hele taget på den tid - række til forsørgelse af familien, så der var ingen nød. Selv kom Poul Erik Nielsen efter skoletiden i handelslære i Ferslev Brugs samtidig med, at han gik på handelsskole. Karrieren fortsatte han som revisorassistent, og for 35 år siden skiftede han nok engang læst, nemlig da han blev ansat som bogholder i Hals Sogns Spare- og Laanekasse, hvis direktør han har været de seneste 15 år. Andreas Rasmussen, Nørresundby Bank, 55 år: Søn af sognerådsformand og landmand i Vadum. Blev elev i bankens Vodskov-afdeling efter realeksamen Han har aldrig været på bistandshjælp - men har fra barnsben fulgt den sociale udvikling fra dengang, da sognets dårligst stillede kom i hans hjem, når de havde brug for en økonomisk håndsrækning. Poul Johnsen, Løkken Sparekasse, 54 år: Søn af nu pensioneret ejendomsmægler i Løgstør. Efter realeksamen og seks år i Aars Bank blev han headhuntet til Bikuben med tilbud om valget mellem et job som souschef og posten som bestyrer af Hurup-afdelingen. Som 23-årig valgte han chefjobbet - og har siden været ansat i Sønderjylland og Midtjylland, inden han blev bankdirektør i Løkken for 11 år siden. Poul Johnsen begyndte som avisdreng, men han har aldrig været på offentlig hjælp. Til gengæld har han den filosofi, at hvis en af bankens kunder ikke kan få økonomien til at svinge rundt og får et tryk nedad, må banken træde til. Folk skal ikke ligge og rode i skidtet for evigt. Af hensyn til kunden, men også af hensyn til samfundet. Jens Ole Jensen, Nordjyske Bank, Frederikshavn, 59 år: Født på landet ved Jerup, hvor hans far var, hvad sønnen vil betegne som "en stor husmand". Der var små kår, men der var ikke social nød. Jens Ole Jensen begyndte i den stråtækte to dage om ugen om sommeren og fire om vinteren men var den eneste af fire drenge, som kom i skole i byen, nemlig i mellemskolen på Frederikshavn Gymnasium. Men han afslog rektors opfordring til at fortsætte i gymnasiet med begrundelsen: at han ikke var af akademisk æt og faktisk følte, at han allerede var kommet langt. Svend B. Jørgensen, Sparekassen Himmerland, Aars, 50 år: Søn af en selvstændig erhvervsdrivende, nemlig den tidligere slagtermester i Ø. Doense ved Hobro. Han kom i gymnasiet i Hobro, og efter studenterekesamen blev Svend B. Jørgensen elev i den daværende Banken for Hobro og Omegn og var siden ansat i Himmerlandsbanken, inden han i 1981 fortsatte karrieren hos konkurrenten i Aars.