Sådan er borgerlig politik

NEDSKÆRINGER:Nu kommer smerterne ud af det, som den borgerlige regering kom til magten på, det skattestop, der fik mange med små og mellemindkomster til at give de borgerlige deres stemmer, skattestop, som især kommer de velbjærgede til gode. De små og mellemindkomsterne får kun lidt ud af dem, men nu kommer de ubehagelige nedskæringer på skoler, daginstitutioner, sygehuse og de ældre. Hvordan kan man tro, at med stigende indkomster, især til de mest velbjærgede, kan undgå skattestigninger af den vis størrelse, uden at det går ud over nogle forældre med børn, lange ventelister på sygehuse og nedskæringer over for vore gamle, som har været med til at bygge det samfund, vi har i dag. Sådan er borgerlig politik. Tænk at de måske skal køre tre år endnu, hvor de bedst stillede får det endnu bedre, mens små og mellemindkomsterne bliver dårligt stillede. Jeg håber, at folk er blevet klogere angående de skattestop, som har narret så mnge.