EMNER

Sådan er fremgangsmåden

Ifølge bekendtgørelsen om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger bruges denne fremgangsmåde ved valg af ny sognepræst for Mosbjerg og Tolne sogne: Kirkeministeriet modtager ansøgningerne, som via biskop og provst sendes til formanden for hovedsognets menighedsråd. Menighedsrådene gennemlæser ansøgningerne, og på et orienterende møde med rådene gennemgår biskoppen eller provsten ansøgningerne. Et antal fra ansøgerbunken udtages til prøveprædiken og samtale. Senest seks uger efter at menighedsrådsformanden har modtaget ansøgningerne, skal der holdes et fælles indstillingsmøde. Indstillingen skal omfatte to af de ansøgere, der er faldet stemmer på ved første skriftlige afstemning. Hvis en ansøger opnår mindst halvdelen af stemmerne, indstilles vedkommende som nummer et. Hvis ingen opnår absolut flertal ved første afstemning, stemmes der en gang til mellem dem, der fik flest stemmer i første omgang. Den der opnår flest stemmer, indstilles som nummer et. Hvis nummer et er fundet ved første afstemning, så stemmer rådene om, hvem der skal være nummer to. Hvis nummer et indstilles efter anden afstemning, så holdes en tredje afstemning om, hvem der skal være nummer to. Indstillingsmødets resulater skrives ind i et beslutningsprotokol, som sendes til provsten. Biskoppen modtager protokol og udtalelse fra provsten og sender sin indstilling videre til kirkeministeren.