Sådan er planerne med planerne

Kommunen holder tilbage på udstykning, men planlægger blandt andet et nyt industrikvarter

HADSUND:Den fysiske planlægning i Hadsund Kommune handler for tiden først og fremmest om realiseringen af Vision Hadsund Skole, som er inde i en afgørende fase nu, da byrådet skal vælge imellem to forslag til en ny skole og ombygning af den eksisterende - hvis altså man kan få projekterne til at passe til de penge, kommunen har at bygge for. Derudover har politikerne i teknik- og miljøudvalget netop præsenteret kollegerne i økonomiudvalget for et katalog over, hvilke planlægningsarbejder, der skal arbejdes med i årets løb. Økonomiudvalget har efterfølgende indstillet til byrådet, at udarbejdelsen af lokalplaner for Lille Holmegård-området og omkring Bernadottegården i Hadsund prioriteres lavest. Det skyldes netop Vision Hadsund Skole, der blandt andet omfatter op til 100 boliger i og omkring den eksisterende skole. Borgmester Karl Christensen bemærker i den forbindelse, at teknisk forvaltning netop har opgjort, at der blev bygget 74 boliger i kommunen i 2002, og mener på den baggrund ikke, at der er grund til nervøsitet, fordi der i løbet af fire år kommer det nævnte antal boliger ved den nuværende Hadsund Skole. Med hensyn til Bernadottegård-området, så åbner borgmesteren dog muligheden for, at en eventuel privat investor med mod på at byggemodne grunde på Nørregade kan få kommunen til at udarbejde en lokalplan for området. Hvad angår Lille Holmegård-området, så har teknik- og miljøudvalget peget på, at det efter byggemodningen af Højmarken "står sløjt til" med udbud af byggegrunde i Hadsund, og man har derfor lagt op til en etapevis udstykning af området - også i privat regi. Blandt de yderligere elementer i kataloget er det program for, hvordan de 10 millioner kroner, der er sat af til helhedsorienteret byudvikling af Hadsund midtby, skal anvendes. Senere i denne måned skal der vælges blandt de forslag, som borgere og foreninger har indsendt, og inden 1. april skal byrådet have vedtaget et endeligt program. Der skal også arbejdes videre med planerne om boliger m.v. på Øster Hurup Havn. Kommunen har for tiden en ansøgning om en planlægningstilladelse liggende hos miljøministeren. Svarer denne positivt kan der sættes gang i lokalplanlægningen, som skal bane vejen for et egentlig projekt, der også kræver en privat investor for at blive til noget. Så skal der arbejdes med planlægningen af det industriområde, som erhvervsfremstødet Projekt Hadsund arbejder på at få fyldt af nye virksomheder. Det er udset til at blive etableret i området ved rundkørslen nord for Ringvejen og øst Terndrupvej, hvor der i dag er granplantage. Oplægget er, at det "naturlige" præg i videst muligt omfang skal bevares. Så skal forvaltningen udarbejde et udkast til den strategi for udviklingen af kommunen, som byrådet ifølge Planloven er forpligtet til at udarbejde inden udgangen af i år. Endelig er kommunen undervejs med en lokalplan for Gl. Randersvej, hvor der er lagt op til et mindre antal parcelhuse, ligesom man forhandler med amtet om planlægningen for sommerhusområdet Hedegårde i Øster Hurup.