Skolevæsen

Sådan er rapporten om skolernes kvalitet blevet til

REBILD:Kvalitetsrapporten 2007 om Rebild Kommunes skolevæsen er udarbejdet af Børne- og Ungdomsforvaltningen med skolechef Per Larsen som ansvarlig. Undersøgelsen handler om skoleåret 2006/2007 og er således kun ¿et øjebliksbillede¿ understreger skolechefen i forordet. Data er leveret af skoler, forvaltning og ministerielle databaser. Resultater fra nationale test og karakterer fra afgangsprøverne indgår også i rapporten, men de nationale testresultater er fortrolige og må ikke offentliggøres. Begynderbesvær Da det er den allerførste kvalitetsrapport om den helt nye kommunes skolevæsen - og skoleåret 2006/2007 allerede var halvvejs, da de tre gamle kommuner indgik i den nye kommune 1. januar 2007 - så tager skolechefen selv mange forbehold i den samlede rapport. Ikke desto mindre har forvaltningen uddelt ¿karakterer¿ til samtlige 14 folkeskoler og til skolevæsenet generelt. Specialskolen Skibstedskolen har også lavet en kvalitetsrapport, men forvaltningen har ikke på samme måde lavet en sammenfattende helhedsvurdering af kvaliteten på skolen. Bundkarakter ubrugt De fire kategorier af vurderinger er: Meget tilfredsstillende: Kun Hellum Skole er fundet værdig til den karakter. Tilfredsstillende: Blenstrup Skole, Haverslev Skole, Karensmindeskolen, Kirketerp Skole, Skørping Skole, Sønderup Skole og Øster Hornum Skole. Nogenlunde tilfredsstillende: Bavnebakkeskolen, Bælum-Solbjerg Skole, Ravnkilde Skole, Sortebakkeskolen, Suldrup Skole og Terndrup Skole. Ikke tilfredsstillende: I den kategori er ingen af kommunens skoler faldet. Helhedsvurderingen af skolevæsenets faglige niveau i skoleåret 2006/2007 er således landet på: Tilfredsstillende. Det bygger også på, at Rebild Kommunes 9. klasseelever fik 0,26 karakterpoint under landsgennemsnittet i sommer, mens kommunens 10. klasseelever fik 0,74 karakterpoint over landsgennemsnittet. Kvalitetsrapporten har været til høring i skolebestyrelserne.