Sådan er reglerne

En forklaring på de begreber, som er fløjet gennem luften i Skagen-sagen

Socialforsorg 1. november 2002 07:00

SKAGEN: NORDJYSKE Stiftstidende har i den seneste tid skrevet en række artikler om ulovlig aktivering af bistandsklienten Jan Hentze. Vi har brugt begreberne jobtræning, individuel jobtræning, arbejdspraktik og arbejdsprøvning. Ved hjælp af de fiktive personer, Anders, Bjarne, Claus og Dennis, vil vi forklare de forskellige begreber. Jobtræning Anders modtager kontanthjælp og er i jobtræning i en privat virksomhed. Han arbejder på lige vilkår med de andre ansatte, og han får også den samme løn. Anders er glad for at være i en privat virksomhed, for offentlige arbejdsgivere udbetaler højst 96,21 kroner i timen. Individuel jobtræning Bjarne har haft svært ved at få et almindeligt arbejde eller jobtræning. Derfor er han i individuel jobtræning. Det, han laver, ville ellers ikke blive udført som normalt lønnet arbejde. Bjarne får sin normale kontanthjælp, men han får også 11,50 kroner for hver time, han arbejder. Arbejdspraktik Claus er arbejdsløs. Men han får ikke kontanthjælp ligesom Anders og Bjarne. Han er medlem af en arbejdsløshedskasse og får dagpenge, derfor kan han blive tilbudt arbejdspraktik. Han er i arbejdspraktik i en privat virksomhed, og han skal være på virksomheden i mellem to og fire uger. Det er meningen, at han skal ansættes eller i jobtræning i virksomheden bagefter. Mens Claus er i arbejdspraktik får han det samme udbetalt, som han ville få i dagpenge. Arbejdsprøvning Dennis har været ude for en ulykke, så hans arbejdsevne er blevet nedsat. Derfor er han kommet under revalidering. Som et led i revalideringen er han på arbejdsprøvning i en privat virksomhed. Arbejdsprøvningen er kun en del af hans revalidering, som kan tage op til fem år. I den tid modtager Dennis en ydelse, som svarer til højeste dagpengesats. Det vil sige 3020 kroner om ugen. Det svarer rundt regnet til 3000 kroner mere om måneden end en kontanthjælpsmodtager med 32 timer om ugen til beskæftigelsestillæg. Jan Hentzes sag Jan Hentze er arbejdsmand, men står uden job. Han er medlem af Den Kristelige Arbejdsløshedskasse, men er ikke dagpengeberettiget. Jan Hentze er i individuel jobtræning, ligesom Bjarne, på Virksomheden Skagens fabrik, hvor han er chauffør. Virksomheden Skagen er Skagen Kommunes aktiveringsafdeling. I begyndelsen af måneden blev han sendt til jobsamtale på Trælasten Skagen, som manglede en mand. De kunne tilbyde ham en ordinær stilling i tre måneder. Men han skulle stadig kun have sin kontanthjælp plus 11,50 kroner i timen. Som bistandsklient kan Jan Hentze komme i enten jobtræning eller individuel jobtræning. Han blev tilbudt en ordinær stilling, ligesom Anders i jobtræning. Men han skulle kun have kontanthjælp plus 11,50 kroner i timen, ligesom Bjarne i individuel jobtræning. Jan Hentze er ikke på revalidering ligesom Dennis, så den ordning kan ikke bruges. Han får heller ikke dagpenge ligesom Claus, så den ordning duer heller ikke. Den kan også højst bruges i fire uger.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...