Forsikringsvirksomhed

Sådan er reglerne

- Hvis en person får dagpenge fra kommunen, som følge af en lidelse, der er forvoldt af en ansvarlig skadevolder, så kan kommunen gøre krav gældende for de udbetalte dagpenge hos forsikringsselskabet - Kommunerne kan altså kun hente penge hos et forsikringsselskab, hvis der en erstatningsansvarlig skadevolder, som også er dækket af en ansvarsforsikring - Siden 1998 har forsikringsselskaberne skulle indberette til kommunerne, hvis de udbetaler tabt arbejdsfortjeneste til en skadelidt. Flere advokater fortæller NORDJYSKE, at selskaberne ofte glemmer at indberette - Nordjyske kommuner hentede sidste år 15,3 millioner kroner hos forsikringsselskaberne. I 1998 var tallet blot 4,5 millioner kroner