Sådan er vores skole

Hune Friskoel inviterer forældre til åbent hus

Tirsdag bliver der blandt andet mulighed for at høre om skolens madordning, som kok Charlotte Skatka står for.FOTO Claus Søndberg

Tirsdag bliver der blandt andet mulighed for at høre om skolens madordning, som kok Charlotte Skatka står for.FOTO Claus Søndberg

HUNE:Forældre, der overvejer at sende deres børn i Hune Friskole og andre interesserede, kan få et indtryk af den tirsdag aften. Da står bestyrelsesformand, skoleleder og lærere parate til at fortælle og vise rundt. - Vi vil gerne sige noget om, hvad vi gør, hvad forskellen er på vores skole og andre og hvad det koster, siger skoleleder Arnfinn Rismoen, der fortsætter: Forskel - Den store forskel, som vi ser den, er, at eleverne er sammen på tværs af klassetrin og i frikvartererne. Her er det normalt at se et barn fra 6.klasse leger med de små. Vi har også fælles morgensang, fordi vi tror på, at det giver gode, fælles relationer, siger han. På plussiden, set fra skolen, er også, at engelsk leges ind fra skolestart, et lavt elevtal i klassen og stærke traditioner såsom fælles udflugt og åben skole en søndag i december. Det koster ifølge skolelederen 650 kr. om måneden at have et barn i skolen og 150 kr. for de efterfølgende, men med mulighed for at søge hel eller delvis friplads alt efter de økonomiske forhold.