Sådan gør andre lande

Sverige Asylansøgere har mulighed for at finde deres egen bolig under sagsbehandlingen. De første fire måneder må asylansøgeren ikke arbejde. Trækker sagen længere ud, kan asylansøgeren herefter tage almindeligt lønnet arbejde. Der kan tildeles humanitært ophold, enten midlertidigt eller permanent til afviste asylansøgere, som ikke kan sendes hjem. Vurderingen af børns situation er mere lempelig end voksnes, og der meddeles derfor opholdstilladelse til børn i tilfælde, hvor man ikke ville have meddelt opholdstilladelse til voksne udlændinge. I sådanne sager vil forældrene også få humanitær opholdstilladelse, selvom de ikke selv lever op til betingelserne. Norge Asylansøgere tilbydes ophold på centre, men kan i visse tilfælde bo udenfor hos eksempelvis familiemedlemmer. Under asylbehandlingen kan de få midlertidig tilladelse til at arbejde. En asylansøgere har mulighed for at blive tildelt humanitær opholdstilladelse, hvis sagsbehandlingen overstiger 15 måneder, men det kræver, at vedkommende har samarbejdet om udsendelsen, og at denne har vist sig umulig. Storbritannien En asylansøger forventes at forsørge sig selv med en vis støtte og bor derfor ikke i centre. Asylansøgeren kan opnå arbejdstilladelse under behandlingen, og i et vist omfang også som afvist. Storbritannien vægter internationale forpligtelser højt og nægter ikke opholdstilladelse, hvis det strider mod disse forpligtelser. Holland Asylansøgere skal bo på centre. Efter seks måneders ophold har en asylansøger lov til at arbejde 24 uger om året uden for centeret. Afviste asylansøgere skal hjem med det samme. Hvis der er forhindringer, som er uden for vedkommendes kontrol, kan der i særlig tilfælde tildeles opholdstilladelse. Tyskland Asylansøgere bor på centre og har ikke adgang til arbejdsmarkedet. Afviste asylansøgere skal hjem med det samme. Er dette umuligt, kan de tildeles enten tålt ophold eller i særlige tilfælde en midlertidig opholdstilladelse, hvis de har befundet sig otte år i landet (seks år med små børn). Alle fem lande tildeler opholdstilladelse ud fra den generelle situation i asylansøgerens hjemland, mens Danmark udelukkende ser på, om personen er individuelt forfulgt. Kilde: Rapport fra ekspertudvalget vedrørende forholdene for asylansøgere i andre lande, juni 2009