Sådan gør de i Norge

I 1999 blev der indgået en aftale om seniorer på arbejdsmarkedet med flere fleksibilitetsmuligheder, deriblandt deltidsansættelse. År 2000 vedtog regeringen en handlingsplan for, hvordan man kan få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet. Der er blandt andet oprettet et kompetencecenter for ældre på arbejdsmarkedet. Desuden er der med arbejdsmarkedets parter indgået en aftale om Inkluderende Arbejdsmiljø. Derudover har man gennemført informationskampagner og skabt en smiley-ordning, som sigter på at skabe bedre arbejdsmiljø, reducere sygefravær og modvirke udstødelse fra arbejdsmarkedet.Kilde: FTF's nyhedsbrev Resonans