Sverige

Sådan gør de i Sverige

En række kommissioner anbefaler, at man arbejder på at undgå førtidspensionering og i stedet indfører fleksible arbejdsformer og andet, som skal lokke ældre til at blive på jobbet. Sverige har siden 1970'erne haft en lovgivning, som påbyder et sidst-ind-først-ud-princip ved fyringer - dog med mulighed for undtagelser. Ansatte i staten kan trappe arbejdstiden ned til 50 procent med lønkompensation og fuld arbejdsmarkedspension. I 1999 blev pensionssystemet ændret, så Sverige blev det land i OECD, hvor man får størst udbytte af at arbejde, efter man er fyldt 61 år. Personer over 57 år er berettiget til løntilskud efter to års ledighed.Kilde: FTF's nyhedsblad Resonans