Sådan gør Højene Skole

Afklaringssporet: Skolen bemander et rum, Afklaringssporet, med tre erfarne lærere, der skal hjælpe eleverne med at blive afklaret om deres aktuelle situation i skolen, samt om deres fremtid både på og efter folkeskolen. Tanken er, at alle elever uanset fagligt niveau skal have lagt planer for den undervisning, de skal modtage. Det kan have sigte på en ønske om en bestemt uddannelse eller eksempelvis tage afsæt i et faglige styrker eller svagheder, som jævnligt testes. Det bliver individuelt, hvor lang tid eleverne skal bruge på afklaringssporet, som også vil blive brugt, hvis foreksempel en elev ikke afleverer sine opgaver, laver sine lektier eller på anden måde forsømmer. Ikke som straf, men netop med henblik på at få afklaret årsagerne til forsømmelserne. Og derefter at få lagt en plan, der sagtens kan inddrage deres forældre. Det er i øvrigt tanken, at afklaringssporet kan indebære, at eleven får mulighed at kombinere skolegangen med praktikophold. Lektiecafé: Højene Skole tilbyder eleverne i overbygningen hjælp til at få lavet lektier, afleveringsopgaver med videre. Det vil ske to eller tre gange om ugen, og der vil blive tilknyttet en lærer. Næppe en idé, man vinder priser for, smiler skoleleder Michael Harritslev, men lektiecaféen er en nødvendighed og skal i øvrigt ses i tæt sammenhæng med ”afklaringssporet”. Det at benytte lektiecaféen kan nemlig være en del af en plan for den enkelte elev. Når det bliver teknisk muligt, er det planen, at eleverne også skal kunne hente hjælp via e-mails i den periode, hvor lektiecaféen er åben. Omtanken: Frikvartererne bliver aflyst for den lærer, der skal bemande ”omtanken”. Det rum - i bredeste forstand - hvor elever, der har gjort noget dumt, uhensigtsmæssigt eller bare træls, kan blive sendt hen for at tænke sig om - og få hjælp til det af en lærer. Tanken er, at ”omtanken ” skal erstatte den vanlige skæld ud, ”et kryds i bogen” eller en gang banken i bordet, som sjældent fører til, at eleven ændrer adfærd. Håbet er nemlig, at man ved hjælp af omtanke kan nå frem til, at eleven ændring holdning og adfærd. Michael Harritslev minder om, at disciplinære problemer ofte er mere subtile, end dengang han var dreng, og der stadig foregik slåskampe. Dem kunne en gårdvagt standse, men ”gårdvagten med nøgleknippet i hænderne samlet på ryggen” er ikke svaret på alle nutidens udfordringer.