Sådan har vi det

Resultatet af en stor, regional sundhedsundersøgelse ligger snart klar.

Sundhed 13. februar 2011 20:45

Hvordan har vi det så i dag? Det spørgsmål kan man få svar på 1. marts, hvor resultatet af en stor, regional sundhedsundersøgelse, der blev foretaget i februar 2010, ligger klar. 3000 borgere i Region Nordjylland modtog i februar 2010 et spørgeskema, og godt to tredjedele af dem gjorde sig den ulejlighed at svare på de 76 spørgsmål om trivsel, sundhed og sygdom. Landets øvrige regioner sendte også spørgeskemaer ud på det tidspunkt, men ikke helt så omfattende. Den gennemsnitlige svarprocent i Nordjylland er den højeste i forhold til de andre regioner, og i Region Nordjylland topper Thisted Kommune med en svarprocent på 67,1. Svarene vil give myndighederne et fingerpeg om, hvor det er vigtigst at sætte ind med forebyggelse og andre tiltag. I forbindelse med den konference, der vil blive afholdt 1. marts, vil der blive præsenteret pjecer og rapporter for alle de nordjyske kommuner, så hver enkelt kommune får sine egne resultater at arbejde videre med. Regionen har dog løftet en lille del af sløret for, hvordan borgerne har svaret. Det fremgår blandt andet, at fire ud af fem nordjyske borgere synes, at de har et godt helbred, selv om 64 procent enten har en sygdom eller eftervirkninger af en sygdom. Halvdelen af nordjyderne, helt præcist 51 procent, er overvægtige, og 18 procent af nordjyderne er fysisk inaktive i fritiden. Godt ni procent af nordjyderne drikker for meget, hvilket defineres som 21 genstande eller mere om ugen for mænd, og 14 for kvinder. Siden sidste sundhedsundersøgelse i 2007 er antallet af rygere faldet fra godt 24 procent til knap 22 procent. Svarene viser også, at der er mange borgere, der gerne vil leve sundere. Syv ud af ti dagligrygere vil gerne stoppe, og fire ud af fem overvægtige vil gerne tabe sig. Flertallet af de fysisk inaktive vil egentlig gerne motionere, og over halvdelen af borgerne med usunde kostvaner ønsker at spise mere sund mad. Derimod er det kun hver fjerde nordjyde med et overforbrug af alkohol, som ønsker at drikke mindre.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...