Sådan hentes millionerne

Forebyggelse, så folk ikke kommer på sygedagpenge, er en af mulighederne

LØGSTØR:De sociale udgifter er eksploderet i Løgstør Kommune i de senere år, og nu skal der bremses op. Det håber politikerne blandt andet kan ske via forebyggelse, så folk ikke kommer på sygedagpenge. Byrådet er klar til at investere flere hundrede tusinde kr. i forebyggende arbejde. Pengene skal blandt andet bruges til ergoterapi. Samtidig skal der en dialog igang med egnens virksomheder, så man får gjort noget for de ansatte, inden de er på vej mod sygedagpenge - der betales af kommunen. Indsatsen skal give en besparelse på mindst 800.000 kr. på sygedagpenge, kontanthjælp, aktivering, revalidering, pension og skåne/fleksjobs næste år. Et andet sted, hvor der også skal spares penge, bliver på hele rengøringsområdet. Her forventer politikerne, at der kan hentes mindst en halv mio. kr. Men her afventer man rengøringsanalyser over alle kommunens institutioner og skoler. Analyserne ligger først færdig sidst på året. Det ville ellers være et af de punkter, der kunne give budgetslagsmål, men det venter altså, til analyseresultaterne ligger klar. Diskussionen kunne til den tid meget vel komme til at gå på, om rengøringen skal udliciteres. Borgmester Jens Lauritzen (V) siger til NORDJYSKE Stiftstidende, at han personligt er overbevist om, at der kan spares endnu mere end den halve mio. kr., hvis man vælger at udlicitere rengøringen. Sammenlægning af bofællesskaber På bofællesskabs/handicapområdet hentes der også en halv mio. kr. næste år. Det skal ske ved at samle bofællesskaber i større enheder. Amtet har anbefalet kommunen denne samling, men det er endnu ikke meldt ud, hvori sammenlægningen består. Embedsmændene på rådhuset havde også anbefalet politikerne at kigge på besparelser på området for skolefritidsordninger og børnehaver, men det er byrådsmedlemmerne ikke indstillet på i øjeblikket. De vil først have kulturudvalget til at kigge nærmere på hele området, og det bliver så skrevet ind i budgettet, at området skal analyseres nærmere, før der bliver mere snak om eventuel nedlæggelse af børnehaver på baggrund af det faldende børnetal. Byrådsmedlemmerne er enige om at friholde skoleområdet for besparelser. Man er øjeblikket i gang med at kigge på mulighed for fælles skoleledelse på skolerne, og før det arbejde er færdigt, sker der ikke noget på området. Netop det punkt kan også give anledning til hed politisk debat, når det engang dukker op igen, men det bliver altså heller ikke i forbindelse med 2004-budgettet. Der bliver heller ingen besparelser på Ranum Udviklingsprojekt, som direktionen på rådhuset ellers havde lagt op til. Hele byfornyelsen i Løgstør røres der heller ikke ved. Til gengæld håber politikerne på, at det kan lykkes at sælge den gamle skole i Østergade i Løgstør, og at man derved kan skaffe tre af de ialt 10 mio. kr. Her bliver der dog den klausul, at bygningen ikke kan sælges med det formål at lave boliger, der skal have offentlig støtte. Det afskærer f.eks. boligforeningen fra at købe bygningen. Kommunen har tidligere forgæves forsøgt at sælge den gamle skole, men forsøger altså nu igen. Det er også blevet undersøgt, om der var andre bygninger, der kunne sælges, men det har ikke været muligt at finde andre bygninger. Til gengæld har man fået øje på en pulje på næsten 500.000 kr. ekstra til vintertjeneste, som nu spares væk. Der hentes også en mio. kr. næste år på ekstraordinær vedligeholdelse. Der kommer ekstra 1,4 mio. kr. ind i bloktilskud fra staten, og der ligger endnu et par ansøgninger hos staten som kommunen også håber giver pote. Der var lagt op til at spare 165.000 kr. næste år på Løgstør Kommunes Beredskab, men det kan ikke lade sig gøre.