Retspleje

Sådan kan du blive domsmand

Hvis du har lyst til at blive nævning eller domsmand, så har du nu mulighed for at søge optagelse på den grundliste, hvorfra der udtages lægdommere til Landsretten og Byretten i Hjørring.

Byretten holder til i disse lokaler i Hjørring.

Byretten holder til i disse lokaler i Hjørring.

Nævninger og domsmænd virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere. For at komme på grundlisten skal du udfylde en ansøgningsblanket og sende den til Frederikshavn Kommune, Byrådssekretariatet, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn inden den 25. februar 2011. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det. Nævninger og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på grundlisterne. Det er kommunernes grundlisteudvalg, som udarbejder grundlisterne og indsender dem til landsretten. Til grundlisten skal udvælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. For at blive lægdommere skal man være dansk statsborger. Grundlisten gælder for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2016, og man må ikke være fyldt 70 år inden udgangen af 2016. Der er ingen garanti for at blive udtaget, selvom man er egnet og opfylder kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere, der ønsker optagelse på listen. Efter 1. april 2011 vil ansøgere ved henvendelse til Byrådssekretariatet kunne få oplyst, om de er blevet optaget på grundlisten.

Forsiden