Sådan kan skoler ikke sammenlignes

Man kan jo ikke sammenligne de ting, som Bjarne Jensen gør. Man kan da ikke veje "skolers" tilstand i den ene eller anden kommune op imod de forhold, som har udspillet sig i Hals Kommune på det sidste

- og som politikerne åbenbart skulle i byen og købe sig for 1,8 mio. kroners vejledning for at finde ud af, at man nok stod sig bedst ved at tilbyde et forlig. Det forlig vil "de her dygtige og hårdtarbejdende chefer og byrådspolitikere" så prøve at fedte sig igennem til en lavere betaling end de 300.000 kr., som modparten kræver. Men advokatrapporten, der blot siger, hvad alle andre end de her lokale Hals-folk har kunnet se hele tiden, nemlig at Hals Kommune har haft et megaproblem over for Henriette Høgsbro, den afregnes med største selvfølgelighed med 1,8 mio. kr. Jeg håber ikke, der bliver valgt særligt mange politikere af den kaliber til det kommende fælles byråd i Aalborg Storkommune. Sigende er det selvfølgelig også, at de embedsmænd plus skolelederen på Hou Skole, der har startet sagen oprindeligt (og som har rod i timeregnskabet for samtlige lærere på skolen efter det i NORDJYSKE tidligere oplyste) - ja, dem er der ingen påtaler til overhovedet. Velsagtens for at der íkke skal blive problemer med deres fortsatte ansættelse i den nye storkommune. Problemet bliver så blot, hvordan man undgår at de fortsætter med disse aktiviteter. Har du nogen ideer, Bjarne Jensen?