EMNER

Sådan klager du

Du kan klage over kommunens eller amtets afgørelse. Du skal klage inden fire uger. Du kan enten blot ringe til din sagsbehandler og sige at du vil klage eller du kan sende en skriftlig klage. Det er ikke nødvendigt at uddybe klagen. Kommunen eller amtet har derefter fire uger til at revurdere din sag. Hvis kommunen/amtet fastholder sin afgørelse, skal myndigheden sende klagen videre til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn kommer derefter med en afgørelse.