Turisme

Sådan klager du

Klag skriftligt til det rejsebureau, flyselskab eller andet firma, som du købte rejsen hos, hvis du føler dig snydt. Hvis din sag evt. senere skal kunne tages op i Rejse-Ankenævnet, skal du have sendt klagen til rejsearrangøren senest fire uger efter hjemkomsten. Giv omkring fire uger til at svare. Rejse-Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet, Danmarks Rejsebureau Forening og Foreningen af Rejsearrangører i Danmark. Nævnet behandler forbrugerklager over rejser, der er arrangeret eller solgt af et rejsebureau i Danmark. Behandlingen af en klage i Rejse-Ankenævnet koster 250,00 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage eller hvis sagen afvises af nævnet. Sagens behandling i Rejse-Ankenævnet kan vare mellem et halvt og et helt år. Klageskema kan bestilles hos Rejse-Ankenævnet på tlf. 45 46 11 00 på hverdag mellem 10 og 12.