Lokalpolitik

Sådan klarer vi politik og familieliv

NORDJYLLAND:NORDJYSKE har spurgt yngre lokalpolitikere i tre andre kommuner, hvilke tanker nødråbet fra tre af deres jævnaldrende kolleger i Frederikshavn byråd sætter i gang hos dem: Henrik Sloth (V), 46 år, medlem af Mariagerfjord byråd, lokalpolitiker i godt otte år, far til tre hjemmeboende børn på 19, 17 og syv: - Jeg kan godt genkende diskussionen, men personligt er jeg i den heldige situation, at jeg har en rigtig god back-up derhjemme: Dels har min kone og jeg indrettet os således, at hun ikke er engageret uden for hjemmet bortset fra sit job. Dels bor min mor i nærheden og træder gerne til, når det brænder på. - Vores møder i byrådet begynder typisk kl. 15, og de udvalg, jeg sidder i, holder i reglen møde fra kl. 15 til kl. ca. 18. Så jeg synes stadig, jeg har tid sammen med familien. Men der er andre udvalg, som først begynder møderne senere og nogle gange bliver ved til kl. 23. Så er der selvsagt ikke megen tid til familien bagefter. Og i øvrigt kan man spørge sig selv, hvor fornuftige beslutninger man træffer så sent, hvis man i forvejen har været i sving hele dagen. Berit Byg (SF), 42 år, medlem af Vesthimmerlands byråd, lokalpolitiker i godt to måneder, mor til to børn på 12 og 13: - Det er rigtig svært at få det hele til at hænge sammen, og det er kommet bag på mig, hvor meget tid det politiske arbejde tager. Da vi i det nye byråd diskuterede mødetidspunkterne, var der nogle, der foreslog aftenmøder, men det endte med, at byrådet og udvalgene mødes enten kl. 14 eller 16. - Som sygeplejerske håber jeg, at jeg kan få lagt mine vagter, så arbejde og politik ikke kolliderer mere end højst nødvendigt. Men problemet er, at det tredje element i mit liv - familien - ikke lader sig skemalægge, og derfor bliver det let dem, der må betale prisen. Jeg synes, det er godt og vigtigt at være med til at påvirke udviklingen i kommunen, men af hensyn til familien skal jeg nok til at være lidt skrappere og sige nej til mere, end jeg har gjort i den første tid i byrådet. Thomas Krarup (K), 34 år, medlem af Aalborg byråd, lokalpolitiker i godt to måneder, far til to børn på tre og seks: - Hvis byrådet i Aalborg holdt sine møder på de tidspunkter, man har valgt i Frederikshavn, ville jeg med stor sandsynlighed ikke være med. I Aalborg holdes byrådsmøderne ganske vist kl. 15, men alle udvalgsmøder begynder kl. ni. Det sidste gør, at det kræver en forstående arbejdsgiver, for man må forsømme en del i dagtimerne. I øjeblikket er jeg næsten kun på halvtid i mit job som økonomikonsulent i Rebild Kommune. Det kan måske påvirke mine karrieremuligheder på længere sigt, at jeg er så meget væk, men der er rene linjer i den forstand, at min arbejdsgiver kun betaler for de timer, jeg er der. - Til gengæld er den model, man har valgt i Aalborg, helt klart at foretrække i forhold til familielivet. Jeg vil ikke sige, at jeg aldrig laver politik om aftenen, for der er mange møder og megen forberedelse. Men systemet med udvalgsmøder om formiddagen gør, at jeg ikke synes, min familie kommer til at lide under mit politiske virke.