Sådan læses skemaet

{ I skemaet gengives svarene på tre spørgsmål, som Jysk Analyse har stillet. I hver vandret række kan man se, hvordan svarene procentmæssigt fordeler sig mellem de svarmuligheder, der er nævnt øverst. Først gengives det totale resultat. Herefter er de samme resultater fordelt efter køn, alder og stemmehensigt. I sidstnævnte tilfælde er svarene på det konkrete spørgsmål krydskørt med, hvad de samme borgere svarede, da de blev spurgt, hvor på stemmesedlen de ville sætte kryds. Læser man en vandret række ud for et partinavn, kan man altså se, hvordan dette partis tilhængere fordeler sig mellem de forskellige holdninger til det konkrete spørgsmål om strukturreformen. Partier eller lister, som to pct. af vælgerne eller derunder sagde, at de ville stemme på, er af statistiske grunde ikke medregnet.