Byrsted

Sådan ligger landet

[ Byrsted har 87 indbyggere. [ Der er tre huse til salg og en gård står tom. [ Udsendelsen om taberlandsbyer blev bragt i TV2 23. juni med Byrsted som eksempel. [ Siden et borgermøde i april 2004, har borgerne i Byrsted skabt en legeplads, en flagallé, en hjemmeside på internettet og senest en trampesti til Kirketerp.