EMNER

Sådan lød de kommunale tilladelser...

LENDUM:Som 21-årig købte den kokuddannede Tom Juul Nielsen i 1998 den forfaldne Lendum Kro, Tårsvej 39, som han åbner nyrestaureret halvandet år senere. Han fik hurtigt behov for at udvide køkkenet, og den 22. august 2000 gav kommunens teknik- og miljøudvalg tilladelse til en udvidelse på 54 kvadratmeter. Ansøgningen var bilagt fire naboerklæringer, der accepterede en afstand til naboskel på 1,5 meter mod byggelovgivningens 2,5 meter. Med til projektet hørte et gårdsareal, som delvist ligger på det jordstykke, som har været genstand for en retssag. Den 18. januar 2001 skrev teknisk forvaltning til kroejeren: - Såfremt det er din hensigt at bygge udhus på gårdspladsarealet, skal der gives tilladelse hertil. Såfremt der alene skal være hegnsmur som angivet på tegningsmaterialet ved byggeansøgningen, skal naboen kunne godkende det. Hegn mod/ved skel er ikke omfattet af byggelovgivning, men af hegnsloven. Samtidig understregedes det i brevet, at der ikke må bygges over skel. Tom Juul Nielsen anmeldte derefter til forvaltningen, at han har til hensigt at overdække et 15 kvadratmeter gårdsareal til brug for containere m.m. Hertil skrev teknisk forvaltning tilbage den 9. februar, at "Det skal sikres, at bygningshøjden bliver maksimalt 2,5 meter målt fra terræn i skellinien, og 2,5 meter ind på grunden. Der må ikke bygges over skel." poch

Forsiden