Sådan overtrådte Patientforsikringen loven

Sådan overtrådte Patientforsikringen loven

* Højesteret afsagde tirsdag sin længe ventede dom i en principiel sag om en fejlbehandlet kræftsyg kvinde, som fik nedsat sit erstatningsbeløb, fordi hun kun havde kort tid tilbage at leve i.

* I 2008 henvendte hun sig til egen læge, fordi hun mærkede en knude i sit bryst. Det viste sig siden at være kræft, men det opdagede lægerne ikke i første omgang. Først efter fire måneder blev kræften konstateret, og da havde den spredt sig.

* Patientforsikringen udbetalte efterfølgende en erstatning til kvinden på grund af lægefejlen. Men man valgte at nedsætte erstatningen.

* Kvindens sag har vakt stor opsigt og forargelse, efter det kom frem, at Patientforsikringen har haft en fast praksis med at nedsætte erstatningen til patienter, som er blevet uhelbredeligt syge efter lægefejl, hvis de var døende inden for en kort årrække.

* Men denne praksis er ulovlig, fastslår landets højeste domstol tirsdag.

* Højesteret siger, at der ikke må "ske reduktion af mengodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning udmålt efter reglerne i erstatningsansvarsloven alene begrundet i, at skadelidte må forventes at dø kort tid efter skadestidspunktet".

* Kvinden, som hele sagen drejer sig om, får ikke selv glæde af sin sejr i retssystemet. Hun afgik ved døden som følge af sin sygdom den 13. marts 2012.

/ritzau/