Amtoft

Sådan ser hal-bestyrelsen ud

LØGSTØR:Efter generalforsamlingen i Løgstør Hallerne ser bestyrelsen sådan ud: Johanne M. Jensen, Albert V. Andersen, Hanne Grethe Rasmussen, Anita Johansen, Ole Berg, Henrik Olesen og Benny Hansen. Suppleanter Jens P. Axelsen og Peter Klausholt. Udpeget af kommunalbestyrelsen: Per Amtoft og Karsten Nielsen. Bestyrelsen konstituerer sig engang i april. Men på forhånd ligger det fast, at Benny Hansen fortsætter som formand, da han kun er på valg hvert andet år. Johanne M. Jensen er næstformand og Ole Berg sekretær.