Sådan siger loven

1. juli 2003 08:00
Naturbeskyttelsesloven siger om "Offentlighedens adgang til naturen" vedrørende strande: § 22. Strandbredder og andre kyststrækninger mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor. Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg. Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...