Sådan skal skattesagskommissionen arbejde

Lars Løkke Rasmussen (V) er blevet indkaldt som vidne i statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) skattesag.

Sådan skal skattesagskommissionen arbejde

Justitsminister Morten Bødskov (S) har formelt nedsat den kommission, som skal undersøge påstået magtmisbrug i Helle Thorning-Schmidts (S) skattesag.

Her kan du se, hvordan kommissionen skal arbejde:

* Kommissionen består af tre medlemmer med landsdommer Lars E. Andersen som formand. Han er fritaget for sit arbejde i Vestre Landsret, mens arbejdet foregår.

De to andre medlemmer er skatteadvokat Martin Simonsen, der er udpeget af Advokatsamfundet, og professor, dr.jur. Niels Fenger, Københavns Universitet, der har særlig indsigt i spørgsmål om offentlig ret.

* Udspørger for kommissionen bliver advokat Lars Kjeldsen, der blandt andet var forsvarer for den svindeldømte Stein Bagger.

* Kommissionen skal være færdig den 11. marts 2014, men den kan bede om yderligere tid, hvis den ikke kan nå at blive færdig til tiden.

* Kommissionen har fået frie hænder til at indkalde vidner og udvælge de papirer, som kommissionen ønsker inddraget i undersøgelsen.

* Kommissionen skal undersøge to særlige forhold:

1) For det første skal den undersøge, om Venstre-ministre, deres spindoktorer eller embedsmænd har forsøgt at påvirke behandlingen og afgørelsen af skattesagen med henblik på at skade Helle Thorning-Schmidt og hendes muligheder for at blive statsminister.

Her skal kommissionen særligt se på møder og udveksling af notater og mails mellem Skatteministeriet og Skat København i periode fra juni 2010, hvor spørgsmålet om Stephen Kinnocks skattepligt blev rejst i medier og frem til afgørelsen af skattesagen i september 2010.

I den periode var Venstres Troels Lund Poulsen skatteminister.

2) For det andet skal kommissionen afklare, hvem der har videregivet fortrolige oplysninger fra Helle Thorning-Schmidts skattesag til B.T. og forsøgt at videregive dem til Ekstra Bladet.

Politiet har hidtil undersøgt denne del af sagen, men stiller sin efterforskning i bero, mens kommissionen arbejder. Det skyldes blandt andet, at Ekstra Bladets chefredaktør og en journalist på avisen kun ønsker at vidne for kommissionen.

/ritzau/