Lokalpolitik

Sådan skal stemmesedlen om strukturen ses ud

KOMMUNESTRUKTUR:Det er glædeligt, at byrådet nu vil lave ny stemmeseddel. Lav nu ikke en ny Sæby, (som de siger i andre Kommuner). Håber derfor, at følgende muligheder på stemmesedlen er til stede, efter byrådsmødet i morgen: 1. Sæby under Frederikshavn, sammen med Skagen. 2. Sammenlægning mellem Sæby, Dronninglund, Brønderslev, Skagen, og Frederikshavn. 3.Sammenlægning mellem Sæby, Dronninglund og Brønderslev. 4.Sæby selvstændig kommune. Jeg er af den opfattelse, at de fleste i byrådet vil rette sig efter et afstemningsresultat, selv om H.J. Kaptain (V) skriver, at det er noget, byrådet bestemmer.