Sådan startede sagen

SÆBY:S-byrådsmedlem Brian Pedersen hævdede den 7. februr 2000 i teknisk udvalg, at Finn Pedersen var skyld i, at renseanlægget havde et stort årligt merforbrug, fordi renseanlægget ikke ville bruge et firmas afvandervogn i forbindelse med transport af slam i stedet for fortsat at entrere med en traditionel slamsugervogn. På udvalgsmødet den 21. februr forelagde både Finn Pedersen og Brian Pedersen en redegørelse. Det konstateredes, at Finn Pedersens var behæftet med fejl. Mødet endte med, at teknisk udvalg erklærede, at det ikke have tillid til Finn Pedersen, der fik besked på ikke at møde på arbejde. Dagen efter fritog økonomiudvalget Finn Pedersen for tjeneste og indledte afskedigelsesprocedure. På baggrund af oplysninger fra Brian Pedersen indgav Sæby Kommuen den 1. marts politianmeldelse mod Finn Pedersen for underslæb - for på kommuens regning at have købt og fået et overvågningsanlæg monteret på sin ejenedom. Få dage efter afskedigedes han på gråt papir. Den 5. april indstillede man efterforskningen og droppede sigtelsen.