EMNER

Sådan strejker de

Pædagogmedhjælperne er organiserede i FOA. I Hjørring Kommune er pædagogmedhjælperne udtaget til at strejke. I 25 institutioner er der ikke ansat pædagogmedhjælpere ¿ derfor berører den ikke nogen børn dér. I de øvrige institutioner er der 515 børn, som ikke kan blive passet. Fra 28. april udvides konflikten til også at omfatte dagplejerne, som også er organiseret i FOA.