Lokalpolitik

Sådan svarede de også

Her følger et udpluk af de svar, som politikerne gav til spørgsmålet: Hvordan oplever du som politiker overgangsåret 2006? ”Man kan på en eller anden måde føle sig lidt på sidelinjen, men sådan er det game engang jo. Jeg prøver nok igen næste gang.” ”Spild af tid.” ”I Ny Aalborg Kommune er der store udfordringer i at få tingene på plads på en fornuftig måde. Personale, overtagelse af amtslige opgaver m.m.” ”Jeg oplever 2006 som et mærkeligt år. Der er ikke nogen egentlig politisk debat og byrådet fungerer nærmest som en foreningsbestyrelse. Det har det for øvrigt gjort siden det blev klart, at vi skulle sammenlægges med Aalborg.” ”Mulighed for at danne sig et overblik over hvad den ny kommune får af arbejdsopgaver, når fire kommuner sammenlægges.”