Udenrigspolitik

Sådan uddeles udviklingsbistanden i dag

Der er i 2009 afsat 15,3 mia. kr. til udviklingsbistanden - svarende til 0,82 procent af BNI. Det svarer til at hver dansker giver 3000 kr. om året i ulandsbistand. Det er Udenrigsministeriets styrelse, Danish International Development Assistance (DANIDA), og udviklingsministeren, der bestemmer hvilke projekter, der skal uddeles økonomisk støtte til. DANIDAs styrelse består af 11 repræsentanter fra blandt andet Landbrugsrådet, LO, Dansk Industri, Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og Internationale Udviklingsstudier (RUC). De er alle udpegede af ministeren. DANIDAS styrelse mødes 10 gange årligt og drøfter ansøgninger om støtteprojekter. Her holder de videomøder med danske repræsentanter i de lande, hvor der foreslås projekter. To andre vigtige aktører er Finansudvalget, der skal godkende ansøgning om tilskud på over 30 mio. kr., samt Udenrigsudvalget, der kontrollerer, at udviklingspolitikken bliver overholdt og undersøger sammenhængen mellem Danmarks sikkerheds- og udviklingspolitik. Regeringen laver hvert år en prioritering for de kommende fem års udviklingspolitik. I 2009-2013 planen er der især lagt væk på at yde støtte til lande, der allerede selv gør en aktiv indsats for at dæmme op for et problem. Derudover skal støtten til Afrika hæves, så de samlet får 2/3 af det samlede støttebudget.