Danmark

Sådan vil kommunerne bekæmpe skybrud

Kommunerne vil have penge til natur- og klimatilpasning, når de skal forhandle økonomi med regeringen.

Sådan vil kommunerne bekæmpe skybrud

* Danmark har de seneste to somre oplevet massive regnskyl og oversvømmelse efter skybrud. Skybruddet den 2. juli 2011 forårsagede 90.633 skader og kostede ifølge forsikringsselskaberne 4,88 milliarder kroner.

Året før ramte et skybrud den 14. august. Skybruddet i 2010 kostede 996 millioner kroner og var årsag til over 33.000 skader.

* Derfor vil Kommunernes Landsforening (KL) investere i forebyggende tiltag som for eksempel "spildevandsveje" med høje kantstene, som konstrueres ved at ændre vejens profil, så den har form som et vandløb.

En anden mulighed kunne være at investere i at sænke pladser og stier, så de får funktion af reservoirer i tilfælde af store regnmængder.

Desuden lægger kommunerne op til at udpege lokale områder, der kan tåle at blive oversvømmet ved skybrud. Og så skal der anlægges søer og kanaler i byerne.

* Kommunerne vil finansiere investeringerne i tilpasningerne til klimaet ved at øge vandselskabernes takster.

* KL frygter samtidig, at de bliver nødt til at bruge så mange penge på at vedligeholde de 246 statslige naturbeskyttelsesområder, der er omfattet af Natura 2000, at det går ud over den borgernære natur som vandrestier og friluftsliv.

* Ifølge KL pålægger staten kommunerne at leve op til naturreglerne uden at sætte penge af til indsatsen.

(Kilde: KL)

/ritzau/