Sådan vil vi bruge pengene

Oppositionen ruster sig til at få indflydelse på finansloven

Kristian Thulesen Dahl, finansordfører for Dansk Folkeparti
Hvordan prioriterer I?Vores fokus er på social-og sundhedsområdet. På socialområdet vil vi være helt sikre på, at vi alle steder passer og plejer de ældre optimalt, og det kræver flere målrettede ressourcer. Desuden skal ældrechecken gøres mere værd, enten ved at forhøje den, gøre den skattefri eller fjerne modregningen i andre ydelser. På sundhedsområdet skal der indføres behandlingsgaranti for de psykisk syge og vi skal sikre en opfølgning af kræfthandlingsplan 2.
Hvor skal pengene findes?Vi vil først se regeringens udspil, for vi tager udgangspunkt i deres regnestykke. Desuden er der ulandsbistanden, som vi gerne så nedsat til 0,7 procent af BNP i stedet for 0,8. 
Regner I med en bred aftale?Vi regner med at finansloven bliver forhandlet på plads mellem regeringen og os som de andre år. Der kan sagtens blive brede aftaler på delområder, men at Socialdemokraterne kommer med i den samlede aftale, tror jeg er usandsynligt, for

Kristian Thulesen Dahl, finansordfører for Dansk Folkeparti Hvordan prioriterer I?Vores fokus er på social-og sundhedsområdet. På socialområdet vil vi være helt sikre på, at vi alle steder passer og plejer de ældre optimalt, og det kræver flere målrettede ressourcer. Desuden skal ældrechecken gøres mere værd, enten ved at forhøje den, gøre den skattefri eller fjerne modregningen i andre ydelser. På sundhedsområdet skal der indføres behandlingsgaranti for de psykisk syge og vi skal sikre en opfølgning af kræfthandlingsplan 2. Hvor skal pengene findes?Vi vil først se regeringens udspil, for vi tager udgangspunkt i deres regnestykke. Desuden er der ulandsbistanden, som vi gerne så nedsat til 0,7 procent af BNP i stedet for 0,8. Regner I med en bred aftale?Vi regner med at finansloven bliver forhandlet på plads mellem regeringen og os som de andre år. Der kan sagtens blive brede aftaler på delområder, men at Socialdemokraterne kommer med i den samlede aftale, tror jeg er usandsynligt, for