Sådan virker klausuler

Konkurrenceklausuler begrænser ansattes mulighed for at arbejde med det samme, som de gør i den virksomhed, de har indgået aftalen om en klausul med. Der er ingen begrænsninger for, hvor længe klausulen kan binde dig efter ansættelsens ophør. Det afhænger helt af, hvad der er aftalt med virksomheden. Normalt løber aftalen nogle få år. En konkurrenceklausul er en væsentlig indskrænkning i adgangen til fremtidig erhvervsudøvelse. Derfor skal virksomheden betale en kompensation, der altid er mindst 50 procent af den løn, du havde månedligt på fratrædelsestidspunktet. I særlige tilfælde bortfalder klausulen, for eksempel hvis du afskediges eller bortvises uberettiget. Det er den virksomhed, der påstår, at en konkurrenceklausul er eller vil blive krænket, som skal bevise dette. Hvis man overtræder sin konkurrenceklausul, skal man normalt betale en bod for hver gang, man overtræder den.Boden er normalt en bestemt andel af din løn. Kilde:Ledernes Hovedorganisation