Lokalpolitik

Sår i landskabet

GRUSGRAVNING:Åben brev til byrådspolitikerne i Brønderslev kommune: Kære byrådspolitikere. Stor var vores glæde, da I 6. marts 2008 vedtog at anbefale regionen at tage Søheden Plantage ud af råstofplanen med 17 stemmer mod 9. Hvilket staten også senere har anbefalet. Stor er derfor vores undren da vi ser, at samme sag igen skal tages op til byrådsmødet torsdag 11. september. Nogen mener at der er en ny situation, men hvor er den? Da regionen udlagde ca. 26 hektar af området til råstofindvinding, udtrykte Knud Larsen fra Sv. Aa. Christiansen, at de kun var interesseret i en enkelt eller to hektar til afrunding af graveområdet. Men i Sv. Aa. Christiansens nye oplæg (v. Torben Nilsson) til regionen ønsker de stadig ca. 6,5 hektar af de 26 hektar. For os at se ønsker de nu mere end i første omgang. Hvis de får lov til dette, vil der gå adskillige år før såret i området herude kan blive lukket og genskabt til natur. Hvilket vil medføre stor gene for beboere og adskillige brugere af området. Desuden er der flere andre muligheder for betongrus her i området, bl.a. Engbæk og St. Endelt grusgrave begge mellem Sæby og Lyngså. Vi tror og håber på at i som ansvarlige byrådspolitikere er til at stole på og tør stå ved jeres holdninger. Med ønsket om at byrådet stadig tænker klart. På gensyn til byrådsmødet 11. september, hvor vi håber mange sympatisører for Søheden Plantage møder op.