Sabbat kan spænde ben for optagelse

Tjek ændringer i adgangskrav og optagelsesregler, før du beslutter dig for sabbat

Hvis du overvejer, om du skal søge ind på en videregående uddannelse i år eller vente et år eller to, så er det en god idé at bruge lidt tid på at kigge nærmere på adgangskrav og optagelsesregler. Der sker nemlig en del ændringer inden for de næste år, som kan få betydning for dine chancer for at komme ind. Nye krav i 2008 Næste år bliver adgangskravene strammet på en lang række uddannelser. Fx skal alle, der søger ind på de lange videregående uddannelser på universiteterne, have dansk på A-niveau og engelsk på B. Det har alle med en hf, stx, hhx og htx automatisk – men fagene skal også være bestået (minimum 6,0 efter gammel skala og 2,0 efter ny). Derudover stiller en lang række uddannelser yderligere krav om, at ansøgerne har bestemte fag. Fx skal alle, der vil læse en humanistisk uddannelse (fx sprog, musik eller filosofi), have et andet fremmedsprog på begynder A-niveau eller fortsætter B. Hvis du er student fra før gymnasiereformen eller hf’er, opfylder du måske ikke dette krav. Du må så supplere i et sprogfag for at opfylde adgangskravene. Ekstra bonus for A-fag Allerede fra optagelsen i 2006 blev der indført en ekstra bonus til de studenter, der – som en del af deres studentereksamen – havde taget et ekstra fag på højeste niveau ud over det krævede. De kan nemlig gange deres gennemsnit med 1,03, og det svarer til, at gennemsnittet bliver hævet med 0,2-0,3. Bonus A, som reglen også kaldes, er medvirkende årsag til, at adgangskvotienten steg sidste år på de stærkt adgangsbegrænsede uddannelser (fx medicin, tandlæge og psykologi). Og den stiger måske yderligere til næste år. Her får studenter, der har taget to ekstra fag på højeste niveau, nemlig mulighed for at gange deres gennemsnit med 1,06. Hvis du er student fra før gymnasiereformen, kan du i øvrigt kun få bonus for ekstra højniveaufag ved optagelsen i år og næste år. Fra 2009 skal bonus nemlig fremgå af eksamensbeviset, og det gør det kun på studentereksaminer efter gymnasiereformen. Nye kvote 2-regler På universiteterne bliver det næste år sværere at komme ind på de uddannelser, hvor der ikke er studiepladser nok til alle ansøgere, hvis man ikke har et højt nok gennemsnit. Fra 2008 vil universiteterne nemlig kun optage hver tiende ansøger via kvote 2, hvor man kigger på andet end eksamensgennemsnittet. Samtidig ændrer universiteterne de kriterier, de udvælger efter i kvote 2. På nogle universiteter (fx i Aalborg og Århus) kigger man på gennemsnittet af en række fag – og her har man mulighed for at forbedre sine karakterer, hvis man tager faget igen. På andre universiteter laver man en helhedsvurdering af ansøgerne ud fra en motiveret ansøgning. På uddannelser, der ikke ligger på universiteterne, sker der ikke væsentlige ændringer i kvote 2. Bonus til de hurtige Fra politisk side vil man gerne have studenter hurtigere i gang med en uddannelse. Derfor besluttede man sidste år – som en del af velfærdsforliget – at de studenter, der går i gang med en videregående uddannelse senest to år efter, de har fået deres eksamen, får ganget deres gennemsnit med 1,08. Ordningen træder i kraft fra optagelsen 2009. For nogle studenter vil det altså være bedst at søge ind før 2009. Især hvis deres eksamen er fra 2006 eller tidligere, for så får de nemlig ikke lagt de otte procent oven i deres gennemsnit, som nyere studenter gør. Nye regler på vej Regeringen nedsatte i december en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på optagelsesreglerne på de stærkt adgangsbegrænsede uddannelser (især medicin, tandlæge og dyrlæge). Det er tanken, at de nye regler skal træde i kraft fra optagelsen i 2010. Arbejdsgruppen skal i løbet af 2008 komme med et udspil til nye regler, som bl.a. skal indeholde bud på, hvordan man kan optage studerende på baggrund af andet end bare eksamensgennemsnittet. Mere er der foreløbig ikke offentliggjort om de nye regler.