Sabbatår som ledig

Finanskrisen har gjort det sværere for unge at skaffe sig arbejde i fjumreåret, så mange flere er nødt til at søge kontanthjælp.

Sådan tolker Kirsten Hein, leder af jobbutikken i Aalborg Kommune, et pludseligt spring i antal modtagere af kontanthjælp. 5014 borgere i Aalborg Kommune modtager nu kontanthjælp. Det er 276 flere end 1. oktober. - Og de fleste af de nye er unge under 25 år. Typisk er de blevet fyret fra et arbejde og har ikke kunnet skaffe sig et nyt, og så henvender de sig hos os, forklarer hun. På landsplan er der på et år (indtil december) blevet 2029 flere 20-24-årige kontanthjælpmodtagere, en stigning på 28 procent. Stigningen blandt de unge, der står i a-kasse, er endnu mere markant, 67 procent, men i antal langt færre, 1152. Relativt få i den alder har meldt sig i a-kasse. Arbejdsløsheden rammer mændene, mens kvinderne stadig kommer i arbejde, viser tal fra Beskæftigelsesregion Nordjylland. I hele landsdelen blev der det sidste år (indtil december 75 flere arbejdsløse a-kassemedlemmer under 25 år, i alt 781. Blandt de unge mænd meldte sig 112 flere i køen af arbejdsløse, mens 37 flere unge kvinder fik arbejde. Tendensen ses i alle aldersgrupper, men allermest markant blandt kvinderne i 50'erne. 45 procent flere kom i arbejde. - Det afspejler givetvis vores kønsopdelte arbejdsmarked. Mænd arbejder i det konjunkturfølsomme private erhvervsliv, kvinder i den offentlige omsorgssektor, siger fuldmægtig Flemming Christensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland. De nye tal, der dækker hele 2008 kommer fra Danmarks Statistik i dag, men billedet vil næppe være ændret meget, siger Flemming Christensen.