EMNER

Sabotage mod udlændingepolitik

Det kan hurtigt vende. Fra Thor Pedersens optimistiske udtalelser om dansk økonomi er Danmark nedgraderet til Europas dårligste økonomi.

EU:Det kan hurtigt vende. Fra Thor Pedersens optimistiske udtalelser om dansk økonomi er Danmark nedgraderet til Europas dårligste økonomi. Hvorfor? Det offentlige forbrug, hvor der ikke er dækket ind af en produktion, er eksploderet. Regeringen og Folketinget smider om sig med borgernes penge til alle mulige uproduktive aktiviteter. Den største udgift går til indvandring af fremmede. EU har saboteret en "stram" udlændingepolitik. Indvandringen til alle EU-lande skal fordeles imellem samtlige EU-lande. Amnesti til illegal indvandring til de sydeuropæiske lande skal fordeles til de øvrige EU-lande. Hvis de f.eks. har arbejdet som prostitueret i 14 dage i et andet EU-land, kan de frit komme til Danmark. F.eks. betaler danskerne tårnhøje bilafgifter for, at sydeuropæerne kan køre i billige biler. Danskerne er nettobidragydere til EU, mens andre syd- og østeuropæiske lande er modtagere af EU-bidrag. Det er en form for Marshall-hjælp, der skal bringe alle EU-lande op på samme levestandard. For danskerne betyder det en nedgang i levestandarden. Det kan man se på danske pensionisters levestandard. Den falder for de dårligst stillede pensionister, mens satspuljepengene fra pensionisterne går til bl.a. girl-site og andre mistænkelige foretagender. Finansudvalget er rundhåndet. Det "gode" hjerte løber af med magteliten, der ikke mærker nedgangen på samme måde som de dårligst stillede pensionister, der dårligt har råd til at købe ordentlig mad til daglig. Der kunne uden problemer spares et trecifret milliardbeløb på de offentlige budgetter. En del af besparelserne kunne komme de dårligst stillede danske pensionister til gode som tak for deres indsats for det danske samfund igennem et langt arbejdsliv.