Sæbeoperaen i Strandby Skole bør sluttes

LÆSERBREV

Skolevæsen 28. december 2007 09:21

SKOLESAG: Strandby skole er åbenbart en god skole, med mange gode elever som er åbne og modtagelige for indlæring og positiv påvirkning. Som skoleleder og pædagogisk leder er Kaare Maul åbenbart meget vellidt! Når jeg læser de indlæg, som har været her i avisen, får jeg det indtryk, at rigtig mange har undladt at vurdere skolelederens vigtige opgave som leder og vise det gode eksempel som leder. Jeg kan godt forstå at medlidenhed og medfølelse kan bringe de fleste i en form for ubalance. Det er mit indtryk at de oplysninger, som er fremme i avisen, er meget følelsesladet, det kan set udefra, netop også være det følelsesmæssige område, som har medført at Kaare Maul, som leder, trådte ved siden af eller mistede overblikket! Det er måske en svaghed som leder, at følelsesregistret, løber af med den pågældende. Kan det tænkes, at det er bedst om lederen har styr på egne følelser og sin egen personlige adfærd, set i forhold til den professionelle opgave som leder! Det er ganske rigtigt, at gode lærere (medarbejdere) er ønskelige for alle skoler, det er også vigtigt at der vises respekt for lederne, således at arbejdspladsen kan fungere uden der sker sammenblanding mellem personlige, private interesser og den professionelle opgave, som leder. Uprofessionel ledelse, kan virke skadelige i og for virksomheden, i dette tilfælde Strandby Skole. Det er for mig utroligt, at penge kan få et veluddannet menneske til at lade sit privatliv udfolde i avisen frem for at søge en mindre offentlig løsning. Hvordan er det mon for hustru og familie at være part i en sådan offentlig fremstilling. Mit ønske for Strandby Skole er, at der snarest muligt skabes ro til gavn for elevernes uddannelse. At Kaare Maul snarest muligt finder et passende job, hvor hans pædagogiske evner kan udfoldes til gavn for de videnhungrende børn og unge. Loyalitet er godt - misforstået loyalitet kan være skadeligt!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...