Lokalpolitik

Sæby Å tilbage til naturen

Dambrug og opstemning skal fjernes

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Julius Arenfeldt (th) - her sammen bankdirektør Jens Ole Jensen ved Sæby Å - er glad for at å-genopretningen. Foto: Ulrik Bang

SÆBY:Fiskedammene ved Sæbygårdsvej skal væk. Det samme skal fiskedamme, der ligger gemt bag Ørnedalsbanen. Julius Arenfeldt, som ejer dambrugene, har indgået en aftale med Frederikshavn Kommune om at nedlægge dem begge med henblik på genopretning af åen. Den skal have sine oprindelige slyngninger tilbage. Arenfeldt siger, at genskabelsen af åløbet har været hans ønske i mange år. Der var også enighed mellem ham, amtet og Sæby Kommune om en løsning, når forpagtningsaftalen vedrørende dambrugene udløb i 2005. Så blev amterne nedlagt og det samme gjorde Sæby Kommune. Sagen i stå. Kniven for struben I november i år blev en ny aftale forhandlet på plads mellem Julius Arenfeldt og formanden for plan- og miljøudvalget, John Christensen (V). -Kommunen havde fået kniven på struben af miljøministeriet, siger Julius Arenfeldt. Den indgåede aftale er nu godkendt af plan- og miljøudvalget. Den indbringer Julius Arenfeldt en erstatning på omkring 625.000 kr. Til gengæld er han i fremtiden afskåret fra at have dambrug ved åen. Ud over erstatningen løber der store omkostninger på til retablering af åens slyngninger, fjernelse af en bro, som hindrer åens frie løb og udlægning af grusbanker i de tilgroede fiskedamme. John Christensen oplyser, at udgifterne i hovedsagelig skal dækkes af de statsmidler, der afsat til gennemførelse af nye vandplaner. Der er også mulighed for at få EU-midler til projektet. Sti til skov og by I projektet indgår også en ny vandresti, som skal forbinde "historiestien" fra Sæby til Sæbygård med stierne i Sæbygård Skov. - Med Sæbygård og golfbane lige ved siden af, så ligger vi et smørhul af et turistområde, siger Julius Arenfeldt. Der skal nu nedsættes en gruppe med repræsentanter for kommunen, turistchefen, foreningen Bynær Turisme samt ejer til at realisere projektet.