Sæby

Sæby Bridgeklub har det godt i jubilæumsåret

SÆBY:Der lød tilfredse toner på Sæby Bridgeklubs generalforsamling. Formanden, Jørgen Skovgaard, glædede sig over god tilslutning i klubbens 50 års jubilæumsår. Klubturneringen har deltagelse af 92 mod 88 sidste år. Turneringsleder Preben Knudsen fortalte om den forløbne sæsons resultater. Kaj Nielsen og JørgenBruun blev klubmestre. Kassereren, Lis Mikkelstrup, forelagde et regnskab, der balancerer med 93.411 kr. og efter et beskedent overskud slutter med en beholdning på 25.776 kr. Til bestyrelsen nyvalgtes Rita Larsen og Jens Abildgaard Jensen.De afløser PoulHansen og Lis Mikkelstrup, som ikke ønskede genvalg. Som ny revisor valgte Lis MIkkelstrup i stedet for det nye bestyrelsesmedlem Jens Abildgaard Jensen.