Sæby - en sær by

Præstbro havde både andelsmejeri og andelsbageri. De ses her forrest på et billede fra begyndelsen af 1950erne. foto fra bogen

Præstbro havde både andelsmejeri og andelsbageri. De ses her forrest på et billede fra begyndelsen af 1950erne. foto fra bogen

BØGER ”Sæbybogen 2006” # # # # # ¤ ”Sæbybogen 2006” indeholder på 120 sider kun fire artikler. Dejligt at forfatterne har lov at forklare sig og vise billeder. Her er plads til både en god historie og mange velvalgte illustrationer. Alt for mange årsskrifter vil have for meget med eller er nødt til at bringe alt tilbudt, også af det tynde øl. Indlæggene i dette skrift dækker de sidste 350 år, fra renæssancens Seboium over Sæbygaard fra midten af 1600- til midten af 1700-tallet til kommunalreformens forgænger. Jens Thiedemanns artikel om de syv sogne er summarisk. Den gengiver kort kommunesammenlægningen i 1970 med fotos af de afgående sogneråd. Samme forfatter har skrevet en spændende artikel om Sæbys tidlige historie, dengang den omtaltes Seboium. I 1547 kaldtes den også ”en sær by” dvs. særlig, speciel. Den havde fået købstadsrettigheder i 1524, men havde en vis betydning allerede i 1400-tallet, bl. a. som ”importhavn” for Læsø-salt. Børglum-bisperne havde naturligvis interesser i byen. Sæbygaard har indlysende stor betydning for byens selvforståelse, og ejeren har ikke altid været en Arentfeldt. Arnold Andersens artikel handler om perioden før og efter Holger Pachs og ledsages af mange illustrationer af bygningernes elementer og udvikling. Begge disse forfattere placerer glimrende den lokale historie i den nationale. Det samme gør på en anden måde ”Sæbybogen”s sidste bidrag, som kommer fra en etnologs hånd. Gerda Moth Greve har studeret de tre landsbyer Hørby, Præstbro og Thorshøj, og hun skriver veloplagt om mejerilandsbyernes udvikling til pendlerlandsbyer. Også her er mange gode fotos af gedigne bygninger, mejerier, kroer og ”Bedre Byggeskik”-huse. En vellykket udgivelse. Per Pilekjær kultur@nordjyske.dk @Brød.8.note-u-indryk:[ Sæbybogen 2006. Udgivet af Sæby Museum. 120 sider.

Forsiden